Aktuellt

______________________________________________________________________

Självplock Krondill

 

Nu har vi självplock på Krondillen som växer i trädgårdslandet till höger om JK:s Eko-köp.

Klipp önskad mängd krondill, väg knippet i vågen och betala kontant eller med Swish.

______________________________________________________________________

JK:s Eko-odling

Skärstad Rusthållet 102

591 94 Motala

 

 

 

 

Upphovsrätten till fotografierna på den här sidan ägs av JK:s Eko-odling och får inte användas utan tillåtelse.